Byggkonsult

Sakkunnig, oberoende byggkonsult

BM Konsult har 40+ års erfarenhet av byggkonstruktion & fastighetsunderhåll av flerbostadshus, radhusbyggnader och ROT-renoveringar. Som oberoende, sakkunnig byggkonsult kan BM Konsult agera som rådgivare, projektör, upphandlare, upprättande av fackmannamässiga handlingar, bollplank samt hjälpa att driva renoveringsprojekt som byggledare och kvalitetsansvarig.

Uppnå kvalitetkrav & budgetmål enligt tidsplan

Vi hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, bostadsbolag och kommuner

Här följer en lista på olika renoveringsåtgärder BM Konsult kan hjälpa er med

Fasad & Utvändiga arbeten

 • Måleriarbeten
 • Byte av träpaneler
 • Murning
 • Omputsning av fasader
 • Fönsterrenovering
 • Glasmästeri och byte av fönsterrutor som gått sönder
 • Beslag
 • Plåtarbeten, fönsterbleck
 • Hyra byggställning inkl. montage & demontering

Fönsterrenovering

 • Inventering
 • Justering
 • Glasarbeten
 • Tätningslister
 • Restaurering
 • Kittning av fönsterbågar
 • Slipning
 • Målning
 • Demontering & Återställning
 • Avmontera defekta beslag, byt nya
 • Städning

Trapphus

 • Trapphusrenovering
 • Måleri invändigt
 • Snickeriarbeten
 • Stuckatur
 • Utsmyckningar
 • Golvrenovering
 • Slipning av sten & marmorgolv med tvätt i vax
 • Marmorering och dekormålning
 • Hisschakt
 • Dörrar, säkerhetsdörrar
 • Entrépartier, glasarbeten

Garagebyggnad

 • Måleri invändigt
 • Linjemålning
 • Golvbeläggning specialbehandlat

Lägenheter & ROT-Renovering

 • Renovering från tak till golv
 • Rivning
 • Undertak
 • Golvslipning
 • Målning
 • Tapetsering
 • Kökssnickerier, sprutmålning
 • Kakling & Tätskikt i våtrum

Helhetskoncept vid byggunderhåll

BM Konsult erbjuder oberoende rådgivning och genomförande, från ax till limpa. Genom vårt gedigna kontaktnät, kunskap och dokumenterad erfarenhet så undviker beställaren och styrelsen i föreningen stress, fusk, kostnadsökningar och förseningar.

Planering & upphandling A och O

BM Konsult hjälper er att inventera fastigheten, analysera behov av kommande årens byggunderhåll, upprätta fackmannamässiga handlingar och upphandlar entreprenörer för varje ändamål. Vi är med er hela vägen för att nå gemensamma mål och undvika missförstånd och oklarheter under resans gång.

Besiktningar

 • Inledande okulär besiktning
 • Förbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Slutbesiktning

Vi skapar färdiga handlingar

 • Bygglovshandlingar
 • Dokumentation
 • Materialhänvisningar
 • Projektering
 • Avtalsförberedning vid upphandling
 • Förfrågningsunderlag FU
 • Mängdberäkningar
 • Prisböcker

Har du egna idéer?

Kontakta gärna BM Konsult vid frågor, konsultation eller om du har egna idéer hur ni kan behöva hjälp kring underhåll och planering av just ert fastighetsbestånd!

  Namn *

  Företag

  Telefon *

  Epost *

  Adress + Ort *


  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress *
  Läs vår integritetspolicy här


  Aimo Hokkanen
  Mobil:  070-655 73 39
  Telefon:  08-618 21 41