REFERENSER

Referenser från Svenska bostäder – BM Konsult anlitats bland annat för projektering, kontroll, besiktning, garantiuppföljning, tekniska och ekonomiska utredningar i kvalitets- och miljöfrågor samt avtals- och pris- frågor, kalkyler och budget inom måleri. Vi har utfört våra uppdrag på c:a 5000 läg. som fönster- och dörrenovering, balkongrenovering, renovering av fasader och garageportar. Därtill kommer stort antal andra ut- och invändiga uppdrag.

Referenser från Sundbybergs stad – BM Konsult anlitats bland annat för projektering, projektledning, kontrakt, kontroll, besiktning, garantiuppföljning, tekniska utredningar i kvalitets- och miljöfrågor och att vara beställarens förlängd arm i samtliga måleritekniska frågor.  Vi har utfört våra uppdrag på skolor och andra byggnader  som fönster- och dörrenovering, balkongrenovering renovering, renovering av fasader och garageportar. Därtill kommer stort antal andra ut- och invändiga uppdrag.

Referenser från HSB – HSB:s olika förvaltningskontor har  anlitats oss bland annat för projektering, projektledning, kontrakt, kontroll, besiktning, garantiuppföljning, tekniska utredningar i kvalitets- och miljöfrågor. Vi har utfört våra uppdrag i olika HSB:s Brf som fönster- och dörrenovering, fasadrenovering, balkongrenovering samt renovering av garageportar.

Måleriföretag anlitar oss bl.a. för kalkyleringstjänster för alla typer av entreprenader.